Ściany żelbetowe

Oferuje szeroki asortyment ścian prefabrykowanych:

  • wielkogabarytowe elementy ścian zewnętrznych typu sandwich (nośne i samonośne), składające się z 3 warstw: wewnętrznej betonowej, warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej lub styropianu, zewnętrznej okładzinowej betonowej,
  • wielkogabarytowe elementy ścian jednowarstwowych zewnętrznych i wewnętrznych nośnych,
  • prefabrykowane elementy okładzinowe,
  • prefabrykowane ściany klatek schodowych i szybów windowych
  • zewnętrzne faktury ścian mogą być jednolite lub posiadać warstwę elewacyjną wykończoną tynkami mineralnymi. Elewacja zewnętrzna może być także odciskiem ozdobnych matryc.

Wśród ścian prefabrykowanych rozróżniamy:

  • ściany konstrukcyjne – uwzględniane w modelu pracy budynku. Ściany konstrukcyjne dzieli się zazwyczaj na ściany nośne – przenoszące obciążenia od stropów i ściany samonośne nie przejmujące tych obciążeń,
  • ściany niekonstrukcyjne –  spełniające głównie  rolę przegród  wewnętrznych bądź  zewnętrznych. W  układzie statycznym  budynku ściany  niekonstrukcyjne przenoszą na   elementy konstrukcji  budynku swój ciężar  własny i obciążenia  bezpośrednio oddziałujące na te  ściany

Ściany prefabrykowane produkowane są z betonu keramzytowego i betonu zwykłego. Stoły do produkcji ścian mają wymiary 3,2 m x 6,2 m. Zakład produkcyjny Buszrem S.A. wyposażony jest również w platformę do produkcji prefabrykowanych ścian o znacznych wymiarach, nawet kilkunastometrowych. Produkcja ścian o tak dużych wymiarach odbywa się w wyjątkowych sytuacjach, w odniesieniu do konkretnego projektu, platforma do produkcji elementów wielkogabarytowych nie może być podnoszona czy przechylana i należy uwzględnić zagadnienie podnoszenia ścian z pozycji poziomej przy projektowaniu ściany. Linia technologiczna Buszrem wyposażona jest również w komorę do przyspieszania dojrzewania betonu, w której mieści 40 stołów o wymiarach ścian 3 m x 6 m.