Budynki wielorodzinne

Pierwszy w Polsce budynek wielorodzinny wybudowany z prefabrykowanych elementów keramzytobetonowych powstał w Częstochowie w 2016 roku. Producentem prefabrykatów, inwestorem i wykonawcą budynku był Buszrem. Obiekt jest sztandarowym przykładem zalet prefabrykacji.

 

Precyzja osiągana w zakładzie produkcyjnym jest niemożliwa do uzyskania przy murowaniu ścian z elementów drobnowymiarowych czy przy wylewaniu stropu na budowie. W ścianach i stropach od razu przygotowane są wszystkie otwory technologiczne wraz z instalacjami. Gładkość powierzchni pozwala na prowadzenie od razu prac wykończeniowych (ściany nie wymagają tynkowania). Precyzyjny system łączenie ze sobą wszystkich elementów budynku i pozwalają na montaż elementu bezpośrednio z samochodu – bez konieczności rozładunku i składowania. Pora roku nie ma wpływu na prowadzenie prac, bo żaden etap nie wymaga sezonowania i przerw technologicznych. Gotowy do zamieszkania obiekt powstaje w kilka miesięcy. Inwestor ma pewność rozpoczęcia eksploatacji zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wielorodzinne Prefabrykaty

Technologia prefabrykacji jest bardzo elastyczna. Pozwala bez ograniczeń modułowych wykonywać najbardziej skomplikowane projekty architektoniczne. Budynki w tej technologii są lżejsze, a tym samym mogą być wznoszone nawet na gorszym podłożu.

Ściany i stropy z betonu keramzytowego dzięki właściwościom termoizolacyjnym keramzytu skutkują mniejszymi grubościami przegród – i to zachowując wszystkie niezbędne parametry. Powierzchnia użytkowa mieszkań może w ten sposób zwiększyć się nawet do 7% w porównaniu z tradycyjnym budownictwem wielorodzinnym.

Analiza kosztowa realizacji budowy w technologii tradycyjnej oraz w technologii prefabrykacji wykazała, iż całościowe koszty budowy, uwzględniające wszystkie jej aspekty (również okołobudowlane), są o 6,4% niższe z wykorzystaniem prefabrykatów niż technologii tradycyjnej.

Domy, których ściany bazują na keramzytobetonie cechują się właściwościami spełniającymi standardy w budownictwa ekologicznego i energooszczędnego (paroprzepuszczlność ścian gwarantująca zdrowy mikroklimat; termoizolacyjność zapewniająca niższe koszty ogrzewania; doskonała izolacyjność akustyczna keramzytobetonu). W pomieszczeniach osiedla w Częstochowie zostały przeprowadzone badania akustyczne, które to potwierdziły – dając już w mieszkaniach w stanie deweloperskim – wyniki lepsze od wymagań obowiązujących w Polsce norm.