Zakład Prefabrykacji 

ul. Zielna 43a

87-800 Włocławek

Sekretariat

tel.+48 602 556 309;

e-mail: wloclawek@buszrem.pl

Beton Towarowy

tel. 695 946 052

e-mail: m.lechus@buszrem.pl

Dział Handlowy

Ewa Bykowska Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

tel. 785 895 500

e-mail: prefabrykaty@buszrem.pl

 

 

Skontaktuj się z nami