VÄGGAR I ARMERAD BETONG

Vi erbjuder ett brett utbud prefabricerade väggar:

  • stora delelement av bärande och självbärande sandwich-ytterväggar som består av 3 lager: ett inre betonglager, ett värmeisoleringsskikt av mineralull eller polystyren och en yttre betongbeklädnad;
  • stora delelement av yttre och inre bärande enskiktsväggar;
  • prefabricerade beklädnadselement;
  • prefabricerade trapp- och hisschaktsväggar;
  • en väggs kan ha en enhetlig ytstruktur eller vara täckt med ett fasadskikt av mineralisk puts. Fasadskiktet kan också vara mönstrat med avtryck av dekorativa stämpelmallar.

Det finns följande typer av prefabricerade väggar:

  • strukturella väggar, dvs. väggar som iakttas med avseende på en byggnads strukturella rörelser. Man skiljer vanligtvis mellan två typer av konstruktionsväggar: bärande väggar som överför laster från tak och självbärande väggar som inte tar över dessa belastningar;
  • icke-strukturella väggar som främst tjänar som inre eller yttre avskiljning. Statiskt sett överför de icke-strukturella väggarna sin egentyngd och de belastningar som de direkt påverkas av till byggnadens strukturella element

Prefabricerade väggar är gjorda av lättklinkerbetong och vanlig betong. Bord för tillverkning av väggar har dimensionerna 3,2 m x 6,2 m. Produktionsanläggningen Buszrem S.A. är också utrustad med en plattform för tillverkning av större prefabricerade väggar med dimensionerna på över tio meter. Tillverkning av väggar med så stora dimensioner sker i exceptionella situationer i samband med enskilda projekt. Produktionsplattformen får inte lyftas eller lutas. Detta måste beaktas vid utformning av väggen med tanke på lyftning från horisontellt läge. Vår produktionslinje är även utrustad med en kammare för snabbare härdning av betong som rymmer 40 bord med väggdimensioner på 3 m x 6 m.