Färdigblandad betong

Färdigblandad betong är ett av de material som oftast används i byggbranschen. Dess varierande användningsmöjligheter inkluderar en omfattande rad konstruktionsarbeten inom bostads- och vägbyggnad, t.ex. som underlag för stenbeläggningsytor.

Vi tillverkar högkvalitativ färdigblandad betong – både pumpbetong och torrbetong. Tillverkningen sker med användning av högkvalitativa råvaror, vilket ger en utmärkt produkt med homogen sammansättning. BUSZREM erbjuder färdigblandad betong i en mängd olika hållfasthetsklasser och med varierande tekniska parametrar, beroende på kundens behov.

Alla våra produkter är föremål för löpande kontroll som utförs av ett specialiserat laboratorieteam. BUSZREM tillverkar färdigblandad betong i enlighet med relevanta standarder, tekniska specifikationer och certifikat.

Vi delar gärna av oss med vår erfarenhet och kunskap och ger gärna rådgivning rörande vilken typ av färdigblandad betong att som bäst lämpar sig för specifika ändamål.

Vårt erbjudande inkluderar även specialtransport och inbyggnad.
Buszrem Beton Towarowy

Bästa betongprodukter

Högsta kvalitetsgaranti

Buszrem Beton Betoniarka
Vår flotta väntar på din beställning !!! Tveka inte att beställa betong nu !! 695 946 052
Buszrem Beton Betoniarka
Våra experter från försäljningsavdelningen svarar på alla dina frågor