OM OSS

Företaget BUSZREM har varit verksam i Polen sedan över 30 år. Deras verksamhetsområde är byggbranschen i bred mening. BUSZREM inledde sin verksamhet som en heltäckande entreprenör och utvecklades därefter även till en erkänd tillverkare av beläggningssten och terrassplattor. Företaget har också blivit verksam inom fastighetsutveckling och byggt flera hundra bostäder och kommersiella byggnader årligen.

Vår mångåriga erfarenhet och förmåga att följa marknadens behov och moderna byggtrender har resulterat i att vi 2011 startade tillverkningsanläggningen i Sochaczew och köpte produktionslinjer för tillverkning av stora prefabricerade element i armerad betong.

2018 startades anläggningen i Włocławek som fram till dess tillverkade färdigblandad betong. Anläggningen blev kraftigt moderniserad och utrustades med nya anordningar. Det öppnades två professionella och moderna produktionslinjer: Vollert – en helautomatiserad, högpresterande linje för förtillverkning av väggar och tak samt Progress för tillverkning av nät och armeringselement. Det är värt att betona att linjen är anpassad för tillverkning av en- och flerskiktsväggar samt helgjutna tak och filigrantak.

Zakład prefabrykacji we Włocławku

Vårt sortiment omfattar:

  • enkel- och flerskiktade väggar i armerad betong och lättklinkerbetong;
  • sandwichväggar av filigranplattor;
  • filigrantak;
  • trappsteg och trapplandningar;
  • balkonger,
  • pelare;
  • hissschakt;
  • lastbryggor;
  • lättklinkerhus;
  • varierat sortiment av färdigblandad betong.

De prefabricerade elementen är gjorda av traditionell betong eller lättklinkerbetong. Den sistnämnda är ett lätt keramiskt material med mycket god isolerings- och akustiska parametrar.

Buszrem zakład prefabrykacji

Under det senaste decenniet har våra prefabricerade produkter levererats till mottagare i Norge, Polen, Sverige och Tyskland. De material vi utformar, tillverkar och levererar används i uppförande av både volymbyggnader och tekniska anläggningar.

Huvudmottagarna är investerare och huvudentreprenörer som arbetar inom byggandet av en- och flerfamiljshus, industrianläggningar och specialiserade produktionslinjer.

Den kvalitet som erbjuds av BUSZREM S.A. har styrt utvecklingen av företagets varumärke. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och hjälp under hela investeringsprocessen. Hittills har tusentals kunder litat på oss och valt våra produkter och tjänster. Välkommen att kontakta oss!

Zakład Prefabrykacji Montaż

Prefabrykaty

to nasza pasja

Prefabrykaty
Kontakt z nami to sama przyjemność!! Sprawdź sam 😉