Stropy typu Filigran

Stropy typu Filigran stanowią alternatywę dla wszelkich żelbetowych stropów prefabrykowanych, a także stropów monolitycznych. Znalazły one zastosowanie zarówno w budownictwie indywidualnym i wielorodzinnym, jak i w obiektach użyteczności publicznej.

Składają się one z elementów prefabrykowanych – płyt stropowych, dodatkowego zbrojenia montowanego na budowie, oraz betonu wylewanego na budowie, określanego jako nadbeton. Prefabrykaty stropowe typu filigran są płytami o grubości 5-8 cm, wraz ze zbrojeniem głównym stropu oraz stalowymi kratownicami przestrzennymi, częściowo zabetonowanymi w płycie. Kratownice zapewniają prefabrykatom odpowiednią sztywność w czasie transportu i montażu, ale służą również do właściwego połączenia prefabrykatu z pozostałą częścią stropu, wykonywaną na budowie. Pojedyncze płyty typu filigran produkujemy w wymiarach indywidualnie dostosowanych do geometrii stropu. Ilość zbrojenia oraz parametry techniczne stropu każdorazowo określa projekt wykonawczy stropu, opracowywany dla każdego obiektu.