VÄGGAR I LÄTTKLINKERBETONG

Lättklinkerbetong är ett lätt byggaggregat. Det är ett miljö- och människovänligt keramiskt aggregat. Dess porösa struktur gör att det är ett lätt och varmt material. Det används också för värmeisolering och dränering samt som isolerande uppfyllnadsmaterial för tak och golv. Fördelarna med lättklinkerbetong har uppskattats över hela världen. Lättklinkerbetong är utmärkt på att tåla krävande klimatförhållanden. Den är särskilt populär i Skandinavien där den används inom hus- och industribyggandet.

Fördelar med prefabricerad lättklinkerbetong:

  • lättklinkerbetong är kemiskt inert , luktfritt, beständigt mot syror, fukt, mögel, svampar och gnagare;
  • det ät mycket frostbeständigt, icke brandfarligt och lätt;
  • väggar av lättklinkerbetong har mycket bra värmeisoleringsegenskaper och kan utföras utan extra värmeisolering;
  • hög vattenånggenomsläpplighet;
  • väggar av lättklinkerbetong garanterar hög användarkomfort;
  • utmärkta egenskaper beträffande värme- och ljudisolering tillåter mindre tjocklekar på skiljeväggarna, vilket ökar den användbara bostadsytan med 5-7%;
  • enkel mekanisk bearbetning;
  • kan monteras året runt;
  • förkortad genomförandetid;
  • prefabricerade väggar kan monteras direkt efter leverans, vilket är en särskild fördel på små byggarbetsplatser.