SANDWICH-VÄGGAR AV FILIGRANPLATTOR (doublewall)

Vår mångåriga erfarenhet av prefabricering och den moderna anläggningsinfrastruktur vi satsar på gör att vi kan tillverka sandwich-väggar (produktionslinjen Volert för tillverkning av platta prefabricerade element, t ex fundament, en- och flerskiktsväggar, filigrantak och sandwich-filigranväggar; produktionslinjen Progres för tillverkning av nät och armeringselement).

De moderna prefabricerade sandwich-filigranväggar som vi rekommenderar används både i allmänna byggbranschen och i anläggningsbranschen. Tekniskt sett består ett väggelement av två armerade betongplattor som utgör s k “permanent formsättning” för monolitiska väggar. Den största fördelen med prefabricering är att det gör det möjligt att i full mån anpassa objektets mått och form samt att utföra önskade tekniska öppningar. Formsättningsplattor på en sandwichvägg kan vara mellan 5 och 7,5 cm tjocka. Beroende på avsedd användning och erforderlig lastkapacitet kan väggarnas totala tjocklek vara: 18, 20, 22, 25, 30, 35, eller 40 cm.

Fig. Sandwichvägg – detaljritning.

Ersättning av traditionella monolitiska väggar med prefabricerade sandwich-väggar vid byggande av flerfamiljshus kan ge många fördelar redan från det första  byggskedet (dvs. utförande av underjordsdelen):

– ingen formsättning behövs (eftersom väggen själv utgör en s k “permanent formsättning” ska elementet placeras på mager betong och fyllas med murbruk);

– tekniska öppningar kan stanna kvar i väggarna,

mycket jämnare yta jämfört med monolitiska väggar som utförs på byggarbetsplatsen;

montering av sandwich-väggar kan utan problem utföras under vinterförhållanden