LASTBRYGGOR

Lastbryggor är byggnadsdelar som ligger i en anläggnings lastning och lossningsområde där man placerar en rörlig arbetsplattform som gör det möjligt att jämna ut nivåskillnaden mellan lastbilens påhängsvagn och lagergolvet. Prefabricerade lastbryggor från Buszrem består av tre element – höger sidovägg, vänster sidovägg och bakvägg. Dessutom kan de också vara utrustade med anslutningselement (t ex armeringsbyglar, korrugerade rör eller skenor med böjbar armering) som gör det möjligt att koppla samman lastbryggan med befintlig monolitisk struktur.

Våra lastbryggor är gjorda av platta element som monolitiseras på byggarbetsplatsen.

Vi erbjuder prefabricerade lastbryggor vars dimensioner och parametrar anpassas till anläggningens design och krav. De används oftast i hallar, lager, logistikcentra eller kommersiella anläggningar.

Fördelar med prefabricerade lastbryggor:

  • snabb utförande,
  • hög kvalitet,
  • uppreppningsbara mått,
  • inget behov av att utföra komplicerade formsättnings- och armeringsarbeten på byggarbetsplatsen.