HISSSCHAKT

Vi tillverkar prefabricerade schaktkomponenter i armerad betong. De gör det avsevärt snabbare och dessutom billigare att genomföra investeringen eftersom de reducerar behovet av formsättning. Fördelarna med denna lösning är också noggrannhet och god kvalitet på komponenterna, vilket är av särskilt stor betydelse för hissar. Hissschakt kan vara fristående eller byggas in i den befintliga byggnaden.