Lättklinkerhus

SBB_logo

Buszrem S.A. presenterar byggnadsprojekt som uppförs med hjälp av dess proprietära byggsystem kallat SBB (System Budowlany Buszrem) som går ut på prefabricering av hela väggar i lättklinkerbetong.

SBB är en snabb byggteknik som innebär att en byggnads delar skapas på en produktionslinje i en fabrik och monteras sedan ihop på investerarens tomt. Enligt SBB kan väggar tillverkas i olika tjocklekar: 120mm, 150mm, 175mm, 200mm, 240mm. Väggarnas höjd och tjocklek beror på enskilda projekt. En hel vägg är uppdelad i prefabricerade element och kopplingar mellan väggarna utförs på ställen där det finns ett tvärgående element. Fönsteröppningar kan ha vilken form som helst beroende på design. För att underlätta installationen av fönster- och dörrkarmar förses de prefabricerade väggarna med integrerade kantelement.

Knäväggarna tillverkas tillsammans med bindbjälken (på samma sätt som väggar i envåningsbyggnader), och förses med gängade anslutningshylsor. Dessutom är bindbjälken försedd med en ram som är integrerad med väggen, vilket betydligt förkortar byggtiden. Eldosor försedda med rör för elektriska ledningar bäddas in i väggelementen i enlighet med projektet. Dessutom utförs alla installationsspår, genomföringar osv. redan i prefabriceringsskedet. Dessa kan ha vilken form och storlek som helst, beroende på installationsdesignen eller kundens önskemål. I hus med beboelig vindsvåning anpassas snedväggarna efter projektkrav och takstolens utformning. Elementen dimensioneras med 2 millimeters noggrannhet, vilket är svårt att uppnå med traditionell byggteknik. Väggarna är perfekt släta, kräver ingen invändig putsning och är redo för målning eller tapetsering dagen efter installationen. Efter montering behöver elementen inte torka/mogna e d, vilket enligt traditionella byggmetoder vanligtvis tar 3-6 månader. Omedelbart efter att monteringen är klar kan man börja med vidare efterbehandling. Traditionell byggteknik innebär att ett murarteam förutom murverk måste utföra många ytterligare element, inklusive överstycken och bindbjälke som är avgörande för byggnadens konstruktion.

Prefabricering av hela väggar gör att det nästan inte finns något behov av att utföra några andra arbeten på byggarbetsplatsen, t ex vägskärning för installationsspår eller eluttag, putsning och slipning av väggar, mm. SBB innebär att efter att ha transporterat hela väggar till byggarbetsplatsen är allt som återstår att placera de ovanpå ett fundament eller en lockplatta och koppla de samman.

Det är härvid av stor betydelse att väggarna är tunnare än de som används i traditionellt bygge. Detta leder till att de inre ytorna blir större. Beroende på väggarnas tjocklek är det möjligt att få upp till 10% extra yta.

Välkommen att bygga med oss!