Hus M

Enfamiljshus med beboelig vindsvåning utan källare. Möjlighet att lägga till garage (M + G). Byggnad uppförs enl. SBB av prefabricerade väggar i lättklinkerbetong.

Teknik och konstruktion:

  • Uppsatt på en fundamentplatta
  • Bottenvåning: 15 cm tjocka ytterväggar och 10 cm tjocka skiljeväggar i lättklinkerbetong, vindsvåning: 15 cm tjocka innerväggar i lättklinkerbetong (tekniska parametrar finns under fliken KATALOGER)
  • Filigrantak.
  • Trappor – armerad betong
  • Kuverttak med lutning på 45
  • Prefabricerad takstol, gallerbalkar, platt tak ovanför garaget (tillval)
  • Taktäckning – t.ex. betongtaktegel Brass