PELARE

Buszrem SA erbjuder förstärkta pelare i armerad betong med/utan pelarfot med kvadratiskt, rektangulärt eller runt tvärsnitt. Rektangulära pelare har fasade kanter 15x15mm Pelarnas brandmotståndsklass kan vara 240 min. Pelarna kan ha flera våningar, med stöd i alla fyra riktningar.

Våra prefabricerade pelare används vid uppförande av olika typer av byggnader med betongstomme, t ex:

– lagerlokaler;

– produktionshallar;

– service- / bostadsanläggningar;

– offentliga byggnader;

– idrottsanläggningar.