BALKONGER

Prefabricerade balkongplattor används både i en- och flerfamiljshus. På grund av föränderliga väderförhållanden (regn, solljus, temperatursvängningar) är det väsentligt att varje prefabricerad balkongplatta är utrustad med systemisoleringskopplingar som utgör en termisk paus och eliminerar bildandet av termiska bryggor vid anslutning mellan balkongen och takplattan.

Balkongplattor från Buszrem S.A. anpassas efter kundens individuella behov och projektkrav.

Fördelar:

  • eliminerar behov av komplicerade formsättnings- och armeringsarbeten på höjder;
  • snabb utförande och montering;
  • hög kvalitet, hållbarhet och noggrannhet;
  • eliminerar termiska bryggor – värmeisolerande systemkopplingar